fbpx

Όροι & προϋποθέσεις

Προοίμιο    

Ο Ιστότοπος  leioross.com (εφεξής και ως «Ιστότοπος» ή «ηλεκτρονικό κατάστημα»), αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό χώρο και ηλεκτρονικό κατάστημα, της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «LEIO ROSS», με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, οδός Καραολή και Δημητρίου αρ. 193, τ.κ.: 56224, με Α.Φ.Μ.: 156191222, της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163591506000, τηλέφωνο: +30 2312 316 354 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: leiross@icloud.com (εφεξής και ως  «Επιχείρηση»).

Διαχειριστής του ιστοτόπου είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κ. Ρωσσίδης Λεωνίδας (εφεξής και ως «διαχειριστής ή υπεύθυνος ιστοτόπου»).

H   χρήση του ιστοτόπου leioross.com και η όποια συμβατική σχέση δημιουργείται από αυτήν, διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης:

 1. Δεσμευτικότητα
  1. Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου κρίνεται αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
  1. Ο εκάστοτε επισκέπτης του ιστοτόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος, εγγεγραμμένος ή μη, (εφεξής και ως «χρήστης»), αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του στον ιστότοπο, συναινεί στο περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται να μη συνεχίζει την περιήγηση.
  1. Ο χρήστης, προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του ως «εγγεγραμμένος χρήστης» ή την παραγγελία του ως «απλός επισκέπτης», προαπαιτείται να αναγνώσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της επιχείρησης και να τις αποδεχτεί επιλέγοντας το σχετικό checkbox.
 •  Προσωπικά Δεδομένα
 • Ως προς την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Χρήση των cookies,  ο εκάστοτε χρήστης, εγγεγραμμένος ή μη ενημερώνεται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο του στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, και επιλέγει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο (Μετάβαση σε πλήρες κείμενο (link) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ) ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση του, όταν και εάν αυτή απαιτείται καθώς και να άρει οποτεδήποτε αυτή ή απλώς να ενημερωθεί και ενδεχομένως να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του.
  • Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης που περιηγείται στον ιστότοπο προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του ως «εγγεγραμμένος χρήστης»  ή την παραγγελία του ως «απλός επισκέπτης», προαπαιτείται να αναγνώσει τόσο τους όρους χρήσης όσο και την πολιτική απορρήτου της επιχείρησης και να τις αποδεχτεί επιλέγοντας το σχετικό checkbox.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης δύναται εκουσίως, μέσω Πλαισίων Επικοινωνίας, να παρέχει στην επιχείρηση προσωπικά του δεδομένα λ.χ. με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συμπλήρωση υπάρχουσας στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας. Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να περιηγείται στον ιστότοπο χωρίς να παράσχει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτά δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της απαιτούμενης από μέρους του χρήστη ενέργειας, ή δεν καθιστούν αδύνατη την λειτουργία του λογισμικού (π.χ. αποστολή μηνύματος στην φόρμα επικοινωνίας χωρίς εισαγωγή Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης, ολοκλήρωση αγοράς χωρίς συμπλήρωση στοιχείων αποστολής κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Ωστόσο, εάν προχωρήσει στην συμπλήρωση αυτών, και εφόσον δεν υπάρχει ήδη άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας, θεωρείται ότι ρητά συναινεί στην επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών του δεδομένων, προς εκπλήρωση των σκοπών και υπό τους όρους που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Σε κάθε περίπτωση τα όποια μηνύματα των Χρηστών αλλά και τα όποια μηνύματα προς Χρήστες είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τη χρήση τού προσώπου, στο οποίο καθένα απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά
 • Περιεχόμενο Ιστοτόπου
  • Τα δεδομένα, που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος/ ηλεκτρονικό κατάστημα, έχουν κατ’ αρχήν πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ενημέρωση και διευκόλυνση του χρήστη, ο οποίος μπορεί να προβεί στην αγορά των προσφερόμενων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ παράλληλα δύναται τόσο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και συμπλήρωσης υπάρχουσας στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας όσο και τηλεφωνικώς, να ενημερωθεί περαιτέρω.
  • Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται, ήτοι ονόματα, επωνυμία κατασκευαστή, χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικά χαρακτηριστικά, τιμές κ.α. είναι ακριβείς, αληθείς και  πλήρεις. 
  • Οι φωτογραφίες που αφορούν τα προϊόντα, είναι ενδεικτικές  και ενδέχεται λόγω φωτισμού, οπτικής γωνίας λήψης και λοιπών συνθηκών να παρουσιάζουν αποκλίσεις λ.χ. στον χρωματισμό. Η επιχείρηση φροντίζει ώστε οι φωτογραφίες να μην είναι παραπλανητικές αλλά λόγω του ενδεικτικού τους χαρακτήρα, ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος που ενδιαφέρεται να αγοράσει.
  • Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών, που αναρτώνται στον ιστότοπο, ανήκει άλλοτε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και άλλοτε σε τρίτα πρόσωπα λ.χ. κατασκευαστές προϊόντων, οπότε και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση νόμιμα στο πλαίσιο μεταξύ μας σύμβασης άδειας χρήσης για διαφημιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται ρητά η αξιοποίηση των σχετικών φωτογραφιών από τον χρήστη και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, για σκοπούς εμπορικής ή επαγγελματικής εκμετάλλευσης, χωρίς προηγούμενη άδεια.
  • Τα στοιχεία διαθεσιμότητας των προϊόντων είναι ενδεικτικά, και δεν δεσμεύουν την επιχείρηση, η οποία ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν ελλείψεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
 • Εγγραφή Χρήστη
 • Ο χρήστης, εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί (προαιρετικά) προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καταχωρίζοντας  στην καρτέλα «Στοιχεία Λογαριασμού», username (όνομα χρήστη/ εμφανιζόμενο όνομα), password (κωδικό) και τα λοιπά απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, ήτοι όνομα και επίθετο και στην καρτέλα «Διεύθυνση», διεύθυνση χρέωσης  και διεύθυνση αποστολής (Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Πόλη, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, e-mail), η επεξεργασία των οποίων στηρίζεται ενίοτε στην προσυμβατική ή συμβατική μεταξύ μας σχέση  και ενίοτε στο έννομο συμφέρον. Εναλλακτικά δύναται να συνεχίσει  να περιηγείται ως επισκέπτης και να ολοκληρώσει τυχόν παραγγελία  του καταχωρώντας εν συνεχεία τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.) και παράδοσης (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail ).
  • O κωδικός εγγεγραμμένου χρήστη κρυπτογραφείται με την μέθοδο μονόδρομης, μη αντιστρεφόμενης κρυπτογράφησης (SHA-1), και αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων, όχι σε καθαρή αλλά κρυπτογραφημένη μορφή. Κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει τον κωδικό του, εφόσον ταυτοποιηθεί, συγκρινόμενος με το αποθηκευμένο στην βάση δεδομένων κρυπτογραφημένο σύνολο χαρακτήρων, αναγνωρίζεται  από το ηλεκτρονικό κατάστημα και ανακαλούνται τα σχετικά προσωπικά του στοιχεία.
  • Ο χρήστης δύναται να  αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής, που έχει καταχωρήσει για λόγους ασφαλείας ή να κάνει επαναφορά εάν τον έχει ξεχάσει.
  • Ο εγγεγραμμένος χρήστης, δύναται να προ – συμπληρώσει στην καρτέλα του, την διεύθυνση χρέωσης και την διεύθυνση αποστολής, ώστε να λαμβάνονται αυτοματοποιημένα και να διευκολύνεται στις μελλοντικές αγορές του. Ενώ κάθε φορά που συνδέεται στο ιστότοπο μπορεί να ελέγξει τις προηγούμενες παραγγελίες του και να τροποποιήσει τα στοιχεία λογαριασμού του.
 • Διαδικασία παραγγελίας
  • Ο εγγεγραμμένος χρήστης ή επισκέπτης επιλέγει τα  προϊόντα,  που τον ενδιαφέρουν μεταξύ όσων διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά την επιλογή των προϊόντων και αφού προηγουμένως επιλεχθούν τυχόν πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπου και εάν αυτό απαιτείται (π.χ. χρώμα, γράμμα κ.α.), εμφανίζεται το σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος, ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα, το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων αλλά και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
  • Εν συνεχεία, ο χρήστης επιλέγει μεταξύ των προβλεπόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος, διαθέσιμων τρόπων πληρωμής.
  • Ο εγγεγραμμένος χρήστης, εφόσον επιθυμεί αποστολή των προϊόντων σε διαφορετικά στοιχεία αλλά και σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης χρήστης καλείται να δηλώσει τα στοιχεία αποστολής. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή, πλήρη και ακριβή. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για παράδοση σε λάθος διεύθυνση, εφόσον είναι αυτή, η οποία δηλώθηκε από τον χρήστη αλλά και μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.
  • Ο χρήστης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη τα οποία έχει παραγγείλει. Σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη, εφόσον του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της επιχείρησης με δικά της έξοδα αποστολής, συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών. Τα ανωτέρω προϊόντα θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη ο οποίος οφείλει να καταβάλει την αξία τους αμελλητί.
 • Πληρωμή παραγγελίας
  • Ο χρήστης/πελάτης δύναται να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις είτε επιλέγοντας την μέθοδο της αντικαταβολής  είτε με online πληρωμή με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard, Maestro) στο ασφαλές περιβάλλον της Alpha Bank ή της Viva Wallet,  είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.
  • Συναλλαγές  με καθαρή αξία, άνω των 500,00€, δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή σε αυτή την περίπτωση της αντικαταβολής.
  • Όλες οι τιμές των προϊόντων  είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον κατά τον νόμο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
  • Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.
  • Σε περίπτωση που επιλεγεί η αντικαταβολή ως μέθοδος πληρωμής, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των  εξόδων  αντικαταβολής, στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα  κατά την παράδοση των πωληθέντων στον δηλωθέντα στην παραγγελία, τόπο παράδοσης.
  • Στην περίπτωση  που ο χρήστης επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω online πληρωμής θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή και η παραγγελία. Η υπηρεσία πληρωμής με χρήση κάρτας online γίνεται με την υποστήριξη του πιστωτικού ιδρύματος Alpha Bank και της Viva Wallet. Για την ασφάλεια των χρηστών, ο Ιστότοπος  κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου SSL Validation, ωστόσο οι συναλλαγές διασφαλίζονται πρωτίστως βάσει των πρωτοκόλλων και των συστημάτων ασφαλείας, που χρησιμοποιούν η Alpha Bank και η Viva Wallet, δεδομένου ότι ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, το περιβάλλον στο οποίο εισάγονται τα στοιχεία συναλλαγής ανήκει στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα / Πάροχο πληρωμών και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτό χωρίς δική μας παρέμβαση σε ασφαλές περιβάλλον, όπου και υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης πριν την αποστολή τους, ώστε να μην είναι αναγνώσιμα από τρίτους. Επιπλέον ουδεμία πρόσβαση έχει η επιχείρηση σε στοιχεία της χρεωστικής κάρτας (π.χ. αριθμός, ημερομηνία λήξης, CV2) και άρα και καμία ευθύνη για διαρροή αυτών ή επιπλοκή στην διαδικασία. Ακόμη η επιχείρηση, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής του χρήστη έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας, που μπορεί να οδηγήσει ως και σε υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας.
  • Σε περίπτωση πληρωμής μέσω της Alpha Bank ή της Viva wallet, ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας του συγκεκριμένου on line παρόχου πληρωμών. Η επιχείρηση ουδόλως ευθύνεται για την πολιτική και τη λειτουργία της Alpha Bank και της Viva Payment. Σε περίπτωση που  επιστραφούν στον χρήστη χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη πιστωτικές κάρτες) ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τυχόν προμήθεια που θα χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
  • Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις στους παρακάτω αριθμούς τράπεζας

…………………………………………………………………………………………

 • Σε κάθε κατάθεσή  θα πρέπει να συμπληρώνεται ως αιτιολογία ο αριθμός της παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο του χρήστη/πελάτη. Η επιχείρηση δεν δεσμεύεται και δεν υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία, πριν την ενημέρωση της για την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Συνίσταται η αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής με e-mail για την άμεση δρομολόγηση της παραγγελίας. Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή τόσο του  αριθμού λογαριασμού όσο και των λοιπών στοιχείων συναλλαγής και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. H χρέωση εξόδων τραπέζης σε περίπτωση απλής κατάθεσης ή εμβάσματος (και για τις δυο τράπεζες) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.
 • Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας
  • Κάθε παραγγελία του χρήστη, ακολουθείται από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της επιχείρησης, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, συνιστά απλή  επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας, η οποία αποτελεί πρόταση εκτέλεσης μεταξύ μας σύμβασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο και τους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης.
  • Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.
 • Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης
  • Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η επιχείρηση διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους, με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις.
  •  Η αποστολή της παραγγελίας από τον χρήστη προς την επιχείρηση αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται και άρα ο πελάτης δεν  δικαιούται την επιστροφή  αυτών.
 • Αποστολή – Μεταφορά Παραγγελίας
  • Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενης επιχείρησης courier (εταιρία ACS). Η αποστολή των πωληθέντων, εντός Ελλάδας, γίνεται χωρίς χρέωση του πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων, εφόσον το συνολικό τίμημα της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 50€. Για όλες τις παραγγελίες αξίας κάτω των 50€  εντός της επικράτειας  και για κάθε παραγγελία προς Κύπρο ανεξαρτήτως ποσού, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς.
  • Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς δεν καλύπτεται από την επιχείρηση, αυτό διαμορφώνεται στα 2,00 ευρώ για όλη την επικράτεια και στα 7,00 ευρώ για την Κύπρο.
  • Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός εξαρτάται από τον τόπο προορισμού, ενώ δύναται να αναπροσαρμόζεται εν όψει ειδικών συνθηκών. Ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης, όπως αυτός ορίζεται από την συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών είναι ο εξής:
 • Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 1-2 εργάσιμες ημέρες
 • Υπόλοιπη Ελλάδα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
 • Δυσπρόσιτες περιοχές: 1-5 εργάσιμες ημέρες
 • Κύπρος: 5-7 εργάσιμες ημέρες

Τυχόν μεταβολή του σχετικού χρόνου δεν γεννά οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της επιχείρησης.

 • Η αναγραφή του προϊόντος στο εκδιδόμενο από την επιχείρηση παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξης λιανικής πώλησης) που το συνοδεύει και η έκδοση του σχετικού voucher από την εταιρία ταχυμεταφορών, αποτελούν απόδειξη παράδοσης του προϊόντος σε αυτή.
  • Η εταιρία ταχυμεταφορών ACS επιχειρεί έως δυο προσπάθειες για την παράδοση της παραγγελίας σας στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει. Εάν αποτύχει η προσπάθεια αποστολής, ενημερώνεστε από την εταιρία ταχυμεταφορών με σημείωμα ή  SMS, που περιλαμβάνει τον αριθμό αποστολής σας, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί τους και να προγραμματιστεί εκ νέου παράδοση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη παραλαβή της παραγγελιάς σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να επιλύσουμε το πρόβλημα για εσάς.
  • Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε τη παραγγελία σας από το κατάστημα της ACS, κατά την υποβολή αυτής, στο πεδίο Διεύθυνση, σημειώνετε «παραλαβή από το κατάστημα».
  • Το δέμα θα παραμένει στο κατάστημα της εταιρίας ταχυμεταφορών έως 10 εργάσιμες ημέρες.
 1. Υπαναχώρηση
  1. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα, εντός 14 ημερών, από την μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση ( συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας  στην επιχείρηση το παρόν έντυπο), εφόσον αυτή συνάπτεται και εκτελείται στο σύνολο της εξ αποστάσεως.
  1. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών να επιστρέψει τα εμπορεύματα που του έχουν παραδοθεί, βαρυνόμενος με τα έξοδα αποστολής. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνεται η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
  1. Η επιχείρηση κατ’ αρχήν δεσμεύεται να επιστρέψει το αντίτιμο της παραγγελίας, που τυχόν έχει ήδη λάβει, εντός 14 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι της έχουν ήδη επιστραφεί τα προϊόντα, και δεν διατηρεί καμία αξίωση λόγω αλλοίωσης ή φθοράς ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  1. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας εφόσον μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην επιχείρηση το τίμημα από την Τράπεζα, η επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.
  1. Η δυνατότητα υπαναχώρησης της παραγράφου 1, δεν ισχύει για πελάτες που δεν έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή, για συμβάσεις που δεν συνάφθηκαν και εκτελέστηκαν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και για  εξ αποστάσεως συναφθείσες συμβάσεις με καταναλωτές, σε προϊόντα που αγοράστηκαν κατόπιν εξειδικευμένης παραγγελίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατά παραγγελία) ή  προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, ή σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (λ.χ. σκουλαρίκια), και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και σε κάθε προϊόν που χρησιμοποιήθηκε ή αλλοιώθηκε κ.ο.κ..
  1. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 1. Ελαττώματα Προϊόντων – Νομική/ Νόμιμη Εγγύηση
  1. Ο χρήστης – πελάτης, δικαιούται να ασκήσει εντός ευλόγου χρόνου, τα εκ του νόμου δικαιώματα του λόγω ελαττωματικότητας προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα κάθε αγοραστής, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του ως καταναλωτή, έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα, άρθρα 534  επ. ΑΚ. Επιπρόσθετα, αν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, η νόμιμη εγγύηση, εξειδικεύεται και συμπληρώνεται με το άρθρο 5 του ν.2251/1994.
  1.  Η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.
  1. Δεν ευθύνεται η επιχείρηση αν κατά την σύναψη της σύμβασης ο πελάτης γνώριζε ότι το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση.
  1. Εφόσον, ο πελάτης παραλάβει προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο  απουσιάζουν συμφωνημένες ιδιότητες (όπως αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα ή στην ετικέτα του προϊόντος), δύναται διαζευκτικά να αιτηθεί επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, εκτός αν αυτή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες,  μείωση της τιμής ή  και να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αιτούμενος πλήρη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε και επιστρέφοντας το προϊόν, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Η επιχείρηση δύναται να αντιπροτείνει στον πελάτη, εν είδει διακανονισμού, οποιαδήποτε διαθέσιμη επανόρθωση, δηλαδή επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Εναπόκειται στον πελάτη να αποφασίσει εάν θα δεχτεί ή θα απορρίψει την πρόταση. Ωστόσο, η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να ισχυριστεί και να αποδείξει ότι η μορφή επανόρθωσης που επέλεξε ο πελάτης συνεπάγεται υπερβολικά μεγάλο κόστος για αυτήν και άρα είναι δυσανάλογη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους πιο κάτω παράγοντες: (α) την αξία που θα είχε το προϊόν, εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης, (β) τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης, και (γ) το κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του πελάτη.
  1. Η υποχρέωσή  για επανόρθωση ξεκινά την ημέρα της παράδοσης του προϊόντος και  ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα, με βάση και την διάρκεια ζωής του προϊόντος, που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 χρόνια.
  1. Σε περίπτωση διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά της επιχείρησης, για προϊόντα που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, οι επιστροφές γίνονται αποκλειστικά προς την έδρα της επιχείρησης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, οδός Καραολή και Δημητρίου αρ. 193, τ.κ.: 56224.
  1. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί,  να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης.
 1. Ευθύνη Χρήστη
  1.  Ο χρήστης, κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά. 
  1. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις όπου και εάν δίνεται από τον ιστότοπο leioross.com, η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο ή απλό χρήστη, να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα, οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο – εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή  ή δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων, να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam), που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού), να περιέχει ψευδή, ανακριβή ή ηθελημένα ελλιπή στοιχεία ως προς το πρόσωπο, την ιδιότητα, τα προσωπικά στοιχεία και το λόγο επίσκεψης της ιστοσελίδας του συγκεκριμένου χρήστη.
  1.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της επιχείρησης,  για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, για πράξη η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτή.
 1. Περιορισμός Ευθύνης
  1. H επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά τόσο την ταυτότητα αυτής όσο και τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, προϊόντων. Ωστόσο, στα πλαίσια της καλής πίστης, η επιχείρηση επιφυλάσσεται και δεν ευθύνεται για τυχόν καταχωρήσεις στοιχείων και δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε ανωτέρα βία κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε διαπιστωθεί η ύπαρξή τους.
  1. Η επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν υπέχει καμία ευθύνη για αυτή. Ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να τον ειδοποιήσει  έγκαιρα.
  1. Για λόγους που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση και ιδίως εξαιτίας της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίσως ανακύψουν προβλήματα στον Ιστότοπο (π.χ. ενδεικτικά  διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις ή ιοί) στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών, στη λειτουργία εφαρμογών κ.α., για τα  οποία η επιχείρηση, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, δεδομένου ότι επέδειξε κάθε δυνατή επιμέλεια για την αποτροπή τους και άρα δεν οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ζημία που θα επέλθει από αυτά στον χρήστη.
  1. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και την αδυναμία παροχής προϊόντων, ή/και πληροφοριών που, ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.
 1. Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες
 1. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή και νομικών, με τους οποίους η επιχείρηση δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών. Ειδικότερα, κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με τον Ιστότοπο διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, των οποίων ο Χρήστης πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο υπεύθυνος του Ιστότοπου δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή και για το περιεχόμενό τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των εν λόγω τρίτων διαδικτυακών χώρων. Σε περίπτωση που ο χρήστης επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων του Ιστότοπου, συνίσταται, πριν την περιήγηση του σε αυτούς, να ενημερωθεί για τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών .
 1. Πνευματική Ιδιοκτησία
 1. Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημα, ήτοι αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή και τρίτων συμβατικά συνδεόμενων με αυτή, από τους οποίους έχει ληφθεί σχετική άδεια χρήσης αποκλειστικά για τις ανάγκες και την λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ενδεικτικά, περιεχόμενο του Ιστοτόπου, αποτελούν οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα αρχεία, τα λογότυπα, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογισμικά, τα κείμενα κ.λπ.. Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων (links) προς τρίτους.
  1. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής ή και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή και τμήματος του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Επιτρεπτή είναι μόνο η προσωπική, μη εμπορική και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση.
  1. Υλικό που κατά τα ανωτέρω ανήκει σε τρίτους πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης (π.χ. λογότυπα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, φωτογραφίες κ.α.), αναρτάται από τον διαχειριστή μόνο κατόπιν συναίνεσης αυτών.
 1. Τροποποίηση
  1. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό του, κατά την ελεύθερη κρίση της επιχείρησης και άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.
  1. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο.
  1.  Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.
  1. Ο Χρήστης δέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας του Ιστότοπου καθώς και για πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών όρων. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. 
 1. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
 1. Κάθε καταναλωτική διαφορά που τυχόν ανακύπτει από την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας leioross.com, δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ.
 1. Σ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (webgate.ec.europa.eu/odr/.) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκεκριμένοι από την χώρας μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και «ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών» (http://www.hobis.gr). 
 1. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του ιστοτόπου ή στα πλαίσια συμβατικών σχέσεων που δημιουργούνται μέσω αυτού, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
 1. Επικοινωνία
  1. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ερώτηση σχετικά με τoυ Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας στο  τηλέφωνο: +30 2312 316 354 ή στην  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : leioross@icloud.com
Updating…
 • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.