Η   ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «LEIO ROSS», αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων είτε πρόκειται για πελάτες, είτε για εργαζόμενους και συνεργάτες. Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά στην διαχείριση του συνόλου προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ», (εφεξής και ως «Επιχείρηση»). Ειδικότερα, με το παρόν, το οποίο αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο μας / ηλεκτρονικό κατάστημα, leioross.com, αλλά και στην έδρα της επιχείρηση, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Ευρωπαϊκό  Κανονισμό 2016/679 (GDPR) και τον Ν.4624/2019, προκειμένου μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, να χορηγηθεί ρητή από μέρους σας συγκατάθεση στην επεξεργασία αυτών.

 

H Παρούσα Πολιτική ισχύει από την 25/06/2021

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων :

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο κ. Ρωσσίδης Λεωνίδας, ιδιοκτήτης  της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «LEIO ROSS», με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, οδός Καραολή και Δημητρίου αρ. 193, τ.κ.: 56224, με Α.Φ.Μ.: 156191222, της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163591506000, τηλέφωνο: +30 2312 316 354 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: leiross@icloud.com (εφεξής και ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

 

 1. Πως και ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

1.1.Τα  προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά κανόνα ενεργητικά, απαιτούν δηλαδή θετική δράση του υποκειμένου των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το εκάστοτε υποκείμενο (π.χ. πελάτης, χρήστης ιστοτόπου, εργαζόμενος κ.α.) δύναται να μας παρέχει προσωπικά του δεδομένα προφορικά (κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνικώς), γραπτά (με αποστολή ή παράδοση εγγράφων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού) ή και ηλεκτρονικά (μέσω εγγραφής του στον ιστότοπο, καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συμπλήρωσης υπάρχουσας στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας). Πέραν τούτων, συλλέγουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε ενεργητικά όταν ολοκληρώνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ή  προχωράτε σε διαδικασία εγγραφής στον ιστότοπο, καθώς και όταν με βάση τις πληροφορίες που μας παρέχετε (με οποιοδήποτε μέσο π.χ. τηλεφωνικά) συμπληρώνουμε το έντυπο δελτίο παραγγελίας ή όταν συμμετέχετε σε τυχόν διάφορες προωθητικές ενέργειες που διεξάγει κατά καιρούς η επιχείρηση μας λ.χ. διαγωνισμούς, κληρώσεις κ.λπ..

1.2.Με τους παραπάνω τρόπους συλλέγουμε ενεργητικά και επεξεργαζόμαστε, όποια προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία, για την διαχείριση και διατήρηση της μεταξύ μας σχέσης, για την κατάρτιση και εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης, την τιμολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και  την εκτέλεση όσων σκοπών περιγράφονται παρακάτω (βλ. παρ. 5). Ενδεικτικά κατηγοριοποιούνται στο παρακάτω πίνακα τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε είτε ενεργητικά κατά τους τρόπους που αναφέρθηκαν ανωτέρω είτε παθητικά μέσω cookies (βλ. παρ. 2)

 

1.3. Πίνακας Προσωπικών Δεδομένων

 

Πελάτης φ.π. Υπάλληλος Εγγεγραμμένος Χρήστης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

(π.χ. Όνομα, επώνυμο, επωνυμία, όνομα χρήστη)

 

 

Χ

 

Χ

 

Χ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

(π.χ. Διεύθυνση κατοικίας, έδρα, τηλέφωνο, e-mail, fax)

 

 

Χ

 

Χ

 

Χ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

(π.χ. Όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., έδρα, επωνυμία )

 

 

Χ

 

 

Χ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

 

(π.χ. Προϊόντα αγοράς, χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα, συσκευές με τις οποίες συνδέεστε, στοιχεία φυλλομετρητή

 

Χ

 

 

Χ

(π.χ. Ιστορικό παραγγελιών κ.α.) Χ
Στοιχεία Βιογραφικού

 

(π.χ. επαγγελματικά προσόντα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, εκπαιδευση, τίτλοι σπουδών, επαγγελματική εμπειρία κ.α.)

 

 

 

 

Χ

 

Στοιχεία Πρόσληψης

 

(π.χ. οικογενειακή κατάσταση, αρ. μητρώου ΙΚΑ, ηλικία, ώρες εργασίας κ.α.)

 

 

Χ

 

 

 

 1. Πως γίνεται η παθητική συλλογή δεδομένων;

2.1.Τόσο ο  απλός όσο και ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνονται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο τους στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, προκειμένου να επιλέξουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών.

2.2.Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη, στον αποστολέα. Με την χρήση των cookies διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη /χρήστη στον δικτυακό τόπο και η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, από τον ιστότοπο μας, μεταξύ άλλων συλλέγονται παθητικά, προσωπικά δεδομένα που αφορούν επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας για να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και cookies απαραίτητα για την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών σας αγορών.

 

 

 

 

2.3. Πίνακας Cookies

Cookies
Όνομα Χαρακτηριστικά – Λειτουργία Διάρκεια
_fbp ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ
nm-wishlist-ids ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ 1 ΜΗΝΑ
tk_ai ΑΠΟΘΉΚΕΥΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ID ΧΡΉΣΤΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ
tk_lr ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΧΡΟΝΟΣ
tk_or ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ
tk_qs ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΜΗΝΑ
tk_r3d ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 31 ΗΜΕΡΕΣ
woocommerce_cart_hash ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ, ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
woocommerce_items_in_cart ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΎΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ, ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
wp_woocommerce_session_ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ  ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ. 33 ΗΜΕΡΕΣ
ct-ultimate-gdpr-cookie ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ct-ultimate-gdpr-cookie-level ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ COOKIES 1 ΗΜΕΡΑ

 

 1. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

 

3.1.Η επιχείρηση μας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε ανήλικους κάτω των 18 ετών. Η πολιτική μας είναι να μη συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών.

 

 1. Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων και Νομιμοποιητικές Βάσεις

4.1.Κάθε χρήστης, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο παρόν πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση τους, όταν αυτή απαιτείται καθώς και να άρει οποτεδήποτε αυτή ή να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του.

4.2.Εφόσον συναινείτε ή συντρέχει κάποιος άλλος νομιμοποιητικός λόγος (λ.χ. έννομο συμφέρον, σύμβαση, εκ του νόμου υποχρέωση κ.λπ.),  τόσο εμείς όσο και οι λοιποί αποδέκτες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς  αλλά και κάθε  άλλο συμβατό σκοπό.

 

4.3. Πίνακας Σκοποί Επεξεργασίας

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμμόρφωση με την Νομοθεσία Π.χ. Έκδοση οικονομικών στοιχείων και παραστατικών, παράδοση παραστατικών σε τυχόν έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας κ.α.
Λειτουργικότητα Ιστοτόπου Π.χ.Εισαγωγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης προκειμένου να αποσταλεί μήνυμα, χρήση cookies προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αγορά ή να διατηρηθούν τα προϊόντα στο καλάθι κ.α.
Κατάρτιση και Εκτέλεση Σύμβασης Π.χ. Συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας, αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για αποδοχή παραγγελίας και ενημέρωση εξέλιξης αυτής, συμπλήρωση και αρχειοθέτηση voucher αποστολής προϊόντων, έκδοση οικονομικών στοιχείων κ.α.
Επικοινωνία Εξυπηρέτηση, Ανταπόκριση στις   απαιτήσεις, εκπλήρωση αιτημάτων Π.χ.Τηλεφωνική  ή ηλεκτρονική από μέρους μας επικοινωνία σε συμβατικό και σε προσυμβατικό στάδιο για λόγους ενημέρωσης, απάντηση σε υποβαλλόμενες ερωτήσεις και παράπονα κ.α.
Βελτιστοποίηση και Αναβάθμιση    παρεχόμενων υπηρεσιών Π.χ.Ανάλυση Δεδομένων αγορών  με όρους ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας  προκειμένου να συναχθούν  συμπεράσματα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, Διενέργεια διαγωνισμών  κ.α.

 

4.4.Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον). Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις επεξεργασίας:

4.4.α.Επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

– κατά την αποδοχή της πρότασης σας για σύναψη μεταξύ μας σύμβασης και την ενημέρωση σας για την διαθεσιμότητα και τον χρόνο αποστολής των προϊόντων

– κατά την προετοιμασία και την αποστολή των προϊόντων που έχετε επιλέξει

– κατά την έκδοση οικονομικών στοιχείων

– κατά την συμπλήρωση voucher αποστολής προϊόντων

 

4.4.β.Εκ του νόμου δικαίωμα/ υποχρέωση επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

-κατά την έκδοση των προβλεπόμενων στην νομοθεσία φορολογικών στοιχείων/ παραστατικών

-κατά την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές σας μαζί μας στις φορολογικές αρχές

4.4.γ.Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

– όταν ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα ή παράπονα που μας υποβάλετε μέσω κάθε διαθέσιμου διαύλου επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης

– όταν εξετάζουμε τις καταναλωτικές προτιμήσεις των πελατών μας για να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες

– κατά την επίλυση τυχόν υφιστάμενης μεταξύ μας νομικής διαφοράς

– όταν μετά από προηγούμενη  μεταξύ μας συναλλακτική σχέση σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα στην δηλωθείσα ηλεκτρονικής σας διεύθυνση, υπενθυμίζοντας σας ρητά το δικαίωμα σας να αντιταχθείτε σε αυτή

4.4.δ.Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ) :

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα :

– όταν και εφόσον τα παρέχουμε σε τρίτους για άλλους σκοπούς

-όταν εξετάζουμε το αποτέλεσμα διενεργούμενου διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε

– newsletter

 

 1. Ενημερωτικά Μηνύματα – Newsletter

5.1.Για την περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω του Ιστοτόπου, η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων στη δηλωθείσα από τον χρήστη ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης αυτού,  ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί στην συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους για τον συγκεκριμένο σκοπό και τη συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων. Αμέσως μετά την εγγραφή στο newsletter o Χρήστης  θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα του δοθεί θα διαγραφεί εύκολα και απλά από newsletter.

 

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (αποδέκτες) ;

6.1.Στην επιχείρηση μας τηρείται ο κανόνας της διαβαθμισμένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά σας  δεδομένα επεξεργάζονται κατ’ αρχήν από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης  και  κατ’ εξαίρεση από τυχόν υπαλλήλους της επιχείρησης καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες αυτής και λοιπούς εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. ο λογιστής επεξεργάζεται τα εκδιδόμενα παραστατικά) εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, και υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύονται να τηρήσουν την απαραίτητη εμπιστευτικότητα, σέβονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

 1. Για τι χρονική διάρκεια διατηρούμε τα δεδομένα;

7.1.Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο αμέσως μετά, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία  προβλέπεται η συνέχιση της τήρησης τους ( π.χ. υποχρέωση τήρησης παραστατικών και λογιστικών εγγράφων).

7.2.Σε περίπτωση που ο νομιμοποιητικός λόγος κτήσης αυτών είναι η  συμβατική μεταξύ μας σχέση, αν για οποιοδήποτε λόγο αυτή διακοπεί,  ενδέχεται πέραν  των ανωτέρω να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για όσο επιπλέον χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

7.3.Όσον αφορά στα δεδομένα τα οποία συλλέγονται παθητικά, μέσω cookies, αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα (βλ. παρ 2) το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται.

 

 1. Ποιος γενικές αρχές χρησιμοποιούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

8.1.Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών μας, μεριμνούμε ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αφενός να εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον) και αφετέρου να είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν.4624/2019 . Οι σκοποί της επεξεργασίας είναι σαφείς, νόμιμοι και εκ των προτέρων γνωστοί στο υποκείμενο των δεδομένων, ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τόσα όσα απαιτούνται για τους σκοπούς αυτούς και διατηρούνται τόσο όσο απαιτείται για την υλοποίηση τους. Λαμβάνουμε επαρκή οργανωτικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφάλειας για πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή ή παράνομη χρήση.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και πως δύναται να τα ασκήσει;

9.1.Δικαίωμα Πρόσβασης : Κάθε υποκείμενο δικαιούται να ζητά επιβεβαίωση κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα, υφίστανται επεξεργασία, και εφόσον συμβαίνει τούτο την πρόσβαση σε αυτά και σε πληροφορίες που αφορούν τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων  και τους αποδέκτες αυτών. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα και με δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ( π.χ. συλλογή μέσω του ιστοτόπου), ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν εξίσου σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο.

9.2.Δικαίωμα Διόρθωσης: Κάθε υποκείμενο δύναται να αιτηθεί την διόρθωση ανακριβών ή την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών του δεδομένων

9.3.Δικαίωμα στη Λήθη: Κάθε υποκείμενο δύναται να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεση του, εκτός αν η υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή η επεξεργασία αυτών στηρίζεται σε άλλο πέραν της συγκατάθεσης έγκυρο νομιμοποιητικό λόγο (λ.χ. έννομο συμφέρον).

9.4.Δικαίωμα Φορητότητας: Κάθε υποκείμενο δικαιούται να ζητά και εντός ευλόγου χρόνου να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να τα διαβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

9.5.Δικαίωμα Εναντίωσης και Περιορισμού της επεξεργασίας : Κάθε υποκείμενο δύναται να παρέμβει αναστέλλοντας την επεξεργασία των δεδομένων του, αν εκκρεμεί επαλήθευση της ακρίβειας αυτών ή της νομιμότητας της επεξεργασίας.

9.6.Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Κάθε υποκείμενο μπορεί να προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600,  www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, αφού προηγουμένως τα έχει ασκήσει ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας, χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση εντός ευλόγου χρόνου.

9.7.Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας  μέσω e – mail. Περαιτέρω συγκεκριμένα ως προς τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου, τα δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής δύνανται να ασκηθούν μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, πατώντας σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και καταχωρώντας το σχετικό αίτημα.  Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο.

9.8.Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε το υποκείμενο θα επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  συμμορφώνεται αφ’ ης στιγμής έλαβε γνώση και εντός ευλόγου χρόνου προς το ασκηθέν δικαίωμα, ενώ δικαιούται να αρνηθεί την συμμόρφωση σε αυτό εφόσον η άσκηση του αντίκειται στο νόμο, ή συγκρούεται με άλλη υπέρτερη.

9.9.Η συμμόρφωση δε σε ορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

 

 1. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από την επιχείρηση;

10.1.Η επιχείρηση λαμβάνει κατάλληλα  οργανωτικά (Ενδεικτικά: Διαβάθμιση πρόσβασης δεδομένων, δηλώσεις εμπιστευτικότητας, ορθή διαχείριση φυσικού αρχείου το οποίο τηρείται μόνο όταν είναι απαραίτητο λόγω της φύσης των δεδομένων), τεχνικά (Ενδεικτικά: Ταυτοποίηση – Αυθεντικοποίηση χρηστών, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, κρυπτογράφηση) και φυσικά μέτρα ασφαλείας ( πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων μόνο με επίβλεψη) προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια  των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και την προστασία αυτών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας .

 

 1. Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

11.1.Η επιχείρηση δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, οπότε και θα την αναρτά στον ιστότοπο leioross.com

Updating…
 • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.